Dotacje

Korzystamy z następujących programów pomocowych finansowanych ze środków krajowych, Województwa Lubelskiego oraz Unii Europejskiej:

 1. Phare 2000 - Lubelska Fundacja Rozwoju
 2. Phare 2003 - Lubelska Fundacja Rozwoju
 3. Miejski Urząd Pracy w Lublinie
 4. Fundusz Pożyczkowy - Lubelska Fundacja Rozwoju
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Aktualnie są realizowane następujące programy:


 1. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację oświetlenia planów filmowych i telewizyjnych.

  Projekt jest realizowany za pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Lubelskiego na lata 2007 - 2013 działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, który jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.

  Wartość inwestycji wynosi 827 000,- netto a wartość dofinansowania 502 200,- netto i ma na celu rozwinięcie działalności poprzez zakup specjalistycznego oświetlenia dzięki czemu zostaną wprowadzone nowe usługi co przełoży się na pozyskanie nowych klientów, zwiększenie zatrudnienia oraz podniesienie jakości usług.

  Kontakt do instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013:

  • Departament Regionalnego Programu Operacyjnego - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
   email: drpo@lubelskie.pl, tel. 81 441 67 38, fax. 81 441 67 40
  • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin
   Telefony do punktu informacyjnego 81 462 38 31 lub 81 462 38 12
   e-mail: lawp@lubelskie.pl

  RPO Województwo Lubelskie


 2. Pożyczka Dla Biznesu udzielana w ramach Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju

  Pożyczka jest przeznaczona na zakup oświetlenia oraz samochodu dostawczego a w trakcie jej spłaty Lubelska Fundacja Rozwoju dofinansowuje odsetki.

  Kontakt do Lubelskiej Fundacji Rozwoju:

  • Lubelska Fundacja Rozwoju 00-120 Warszawa ul. Złota 59
   Dział Wsparcia MŚP tel. 81 528-53-51 lub 81 528-92-51 fax: 81 528-53-52
   e-mail: lfr@lfr.lublin.pl, www.lfr.lublin.pl.
 3. Wsparcie finansowe jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

  Kontakt do instytucji udzielającej wsparcia:

  Instytut Muzyki i Tańca ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa

 4. Subwencja udzielona przez PFR SA.

  Kontakt do instytucji udzielającej wsparcia:

  Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa