Wizualizacje

Wizualizacja oświetlenia pozwala na symulację rozkładu światła na ekranie komputera (ustawienie kierunków, kolorów, kątów rozsyłu światła itp.).

Jest bardzo pomocna przy projektowaniu oświetlenia gdy z realizator może wstępnie zaprogramować sterownik bez konieczności montowania i podłączania urządzeń oświetleniowych co znacznie ułatwia pracę i zmniejsza koszty.